Uw gegevens bij de UDCN

Ural/Dnepr Club Nederland
statutair gevestigd in De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ural/Dnepr Club Nederland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Lidnummer - Emailadres
- Achternaam - Geboortedatum
- Voorletters - Geslacht
- Voornaam - Functie
- Straat - Begin lidmaatschap
- Postcode - Einde lidmaatschap
- Plaatsnaam - Reden opzegging
- Land - Motor
- Telefoon - Bankrekening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie indien aanwezig.

Doel en grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken
Ural/Dnepr Club Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Innen van de ledencontributie
- Verzenden van onze Clubblad en Nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

Geautomatiseerde besluitvorming
Ural/Dnepr Club Nederland neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De in het overzicht persoonsgegevens genoemde onderdelen worden bewaard voor de periode van het lidmaatschap en kunnen in die periode niet verwijderd worden.
Na beëindiging van het lidmaatschap zullen deze gegevens alleen bewaard worden na toestemming van het lid dat zijn/haar lidmaatschap beëindigt.
Gegevens die worden verzameld ten bate van een Treffen worden bewaard tot 2 maanden na het Treffen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ural/Dnepr Club Nederland verstrekt uw gegevens niet aan personen en/of instanties die geen lid zijn van de Ural/Dnepr Club Nederland.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Ural/Dnepr Club Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Gegevens kunnen alleen verwijderd worden als u zich uitschrijft als lid van de Ural/Dnepr Club Nederland.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ural/Dnepr Club Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ural/Dnepr Club Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ural/Dnepr Club Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens:
www.udcn.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.